Hồ sơ năng lực công ty và hồ sơ năng lực dự thầu có gì khác biệt?


Để có cơ hội hợp tác, ký kết hợp đồng, doanh nghiệp cần cho thấy được năng lực và khả năng làm việc nổi bật của mình so với đối thủ. Đặc biệt trong đấu thầu, hồ sơ năng lực công ty sẽ phát chức năng và vai trò vốn có. Nhiều đơn vị nhầm lẫn giữa hồ sơ năng lực công ty và hồ sơ năng lực dự thầu khiến việc chuẩn bị hồ sơ không hiệu quả.

Hồ sơ năng lực dự thầu và hồ sơ năng lực công ty có gì khác biệt? Cần chuẩn bị hồ sơ năng lực công ty để dự thầu như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ vấn đề cho các doanh nghiệp đang làm hồ sơ năng lực dự thầu dự án.

So sánh sự khác biệt hồ sơ năng lực dự thầu và hồ sơ năng lực công ty

Doanh nghiệp tiếp cận khách hàng lớn, quan trọng với bộ hồ sơ năng lực được thiết kế chuyên nghiệp, giới thiệu tổng quan về công ty. Khi tham gia dự thầu 1 dự án, doanh nghiệp sẽ sử dụng ấn phẩm hồ sơ năng lực để giới thiệu về năng lực làm việc với khách hàng, tạo dấu ấn riêng, sức hút và lòng tin với đối tác.

Tuy nhiên, nhiều người nhầm lẫn hồ sơ năng lực dự thầu và hồ sơ năng lực công ty dẫn đến sử dụng ấn phẩm không hiệu quả. Sự khác biệt của hồ sơ năng lực dự thầu và hồ sơ năng lực công ty:

  • Hồ sơ năng lực dự thầu được thiết kế với các thông tin chi tiết hơn, nội dung dựa trên các yêu cầu của đơn vị chủ thầy. hồ sơ năng lực dự thầu sẽ có sự thay đổi, cắt bỏ hoặc bổ sung thông tin chi tiết cho các mục cần thiết.
  • Hồ sơ năng lực công ty là ấn phẩm với nội dung tổng quát giới thiệu về doanh nghiệp. Nội dung hồ sơ doanh nghiệp thống nhất, dành cho các đối tượng khách hàng quan trọng. Thiết kế chung, theo dấu ấn riêng được doanh nghiệp trình bày rõ ràng.

Thiết kế hồ sơ năng lực công ty tham gia dự thầu như thế nào?

Thiết kế hồ sơ năng lực công ty tham gia dự thầu sẽ phụ thuộc vào dự án và bên chào thầu. Với những yêu cầu, điều kiện riêng về thông tin kỹ thuật, báo cáo tài chính, năng lực sản xuất, quy mô nhà xưởng…

  • Để thiết kế hồ sơ năng lực dự thầu, doanh nghiệp cần tạo nội dung khác biệt so với hồ sơ năng lực công ty thông thường, dựa trên yêu cầu thực tế. Cắt bỏ các khoản nội dung không thực sự cần thiết, liên quan đến yêu cầu dự án để tạo bộ hồ sơ ngắn gọn, súc tích, với nội dung chất lượng.
  • Thiết kế hồ sơ dự thầu sử dụng hình ảnh để diễn giải nội dung liên quan, biểu đồ mô tả tình hình tài chính, hoạt động sản xuất… Hình ảnh được trình bày logic, cuốn hút người xem.
  • Hồ sơ năng lực dự thầu cung cấp thêm tài liệu chứng minh năng lực doanh nghiệp, các chứng chỉ chất lượng, chứng nhận pháp lý, giấy phép con…

Hồ sơ năng lực tham gia dự thầu quan trọng, sẽ quyết định nhiều đến tấm vé vào vòng trong, tiếp cận khách hàng, nhà thầu. Doanh nghiệp cần hiểu về đặc điểm và vai trò của bộ hồ sơ năng lực, lên kế hoạch chuẩn bị nội dung hiệu quả. 

KTPdesign thiết kế hồ sơ năng lực, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nội dung hồ sơ chuyên nghiệp, ấn tượng. Liên hệ ngay với KTPdesign để được tư vấn tạo hồ sơ năng lực công ty tham gia dự thầu hiệu quả.